Privacy en cookies

Hubbers interieurmakers doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Zij houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat Hubbers interieurmakers:

 • uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als zij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeeft aan derden, tenzij de wet dit voorschrijft en/of wanneer dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen buiten de EU;
 • uw gegevens niet langer bewaart dan noodzakelijk of zolang als de wet voorschrijft;
 • op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze rechten zal respecteren, wat inhoudt dat u uw gegevens ten allen tijde mag inzien, wijzigen of laten verwijderen.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door Hubbers interieurmakers verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden
 • communicatie over de opdracht
 • het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • de overeengekomen opdracht

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Hubbers interieurmakers de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • naam
 • adres
 • woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst of zolang als nodig om service en nazorg te kunnen plegen en in de financiële administratie gedurende de wettelijke bewaartermijn.

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door Hubbers interieurmakers verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden
 • communicatie over de opdracht
 • het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • de overeengekomen opdracht

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Hubbers interieurmakers de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • naam
 • adres
 • woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en in de financiële administratie gedurende de wettelijke bewaartermijn.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Hubbers interieurmakers verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • de arbeidsovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Hubbers interieurmakers de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voorletters
 • voornaam
 • tussenvoegsel
 • achternaam
 • adres
 • woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • zorgverzekeringsnummer
 • BSN-nr
 • bankgegevens

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode van de arbeidsovereenkomst en daarna in de personeels- en financiële administratie gedurende de wettelijke bewaartermijnen.

Verwerking van persoonsgegevens van abonnees nieuwsbrief

Persoonsgegevens van abonnees nieuwsbrief worden door Hubbers interieurmakers verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • versturen van onze nieuwsbrief

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Hubbers interieurmakers de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • naam
 • e-mailadres

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men voor de nieuwsbrief aangemeld is.

Verwerking van gegevens via social media

Via social media brengen we content naar onze doelgroepen, zodat wij betrokken blijven bij de vakgebieden waarin onze doelgroepen actief zijn. We kunnen betrokkenheidsmomenten en gedrag, zoals reacties op onze content of verzonden berichten naar onze social media inbox, opslaan.

Cookieverklaring

Deze cookieverklaring is van toepassing op de gehele website van Hubbers interieurmakers. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze cookieverklaring.

Inhoudsrechten

Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Bij het gebruikmaken van hyperlinks aanvaardt Hubbers interieurmakers geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Cookies

Hubbers interieurmakers gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Hubbers interieurmakers gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Privacy

Hubbers interieurmakers respecteert uw privacy zeer en zal toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met onze sitebezoekers zo veilig mogelijk gebeurt. Voor meer informatie over het privacy beleid verwijzen wij u door naar bovenstaande tekst.

Wijzigingen

Hubbers interieurmakers behoudt zich te allen tijde het recht voor de gebruiksvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers. Het verder gebruik van de website zal dan aangezien worden als een aanvaarding van de gewijzigde gebruiksvoorwaarden.

Contactgegevens

Mocht u naar aanleiding van deze privacy- en cookieverklaringen vragen of opmerkingen hebben,

dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via: info@hubbers.nl